واحد های تجاری ساختمان پاناروما

این ساختمان دارای 3 واحد تجاری به مجموع 1070 متر مربع با ارتفاع س7 متر می باشد که شامل شیشه های قدی با قابلیت نصب تابلو و بر خیابان اصلی دولت و کاوه می باشد.

گالری تصاویر واحد های تجاری

بخش های مختلف ساختمان پاناروما